Monthly Archives: Luty 2016

Wiercenia geotechniczne

Przeprowadzamy jakiegokolwiek warianty wierceń geologicznych (odwierty) na konieczność uchwycenia budowy geologicznej podkładu. Surowcem następującym z tychże obserwacji są struktury, przekroje oraz rozkłady geologiczne utworów gruntowych i złóż. Do prac lokalnych spożytkowujemy wiertnice Nordmeyer DSB 2/6 i SRB 0-14. Wiertnice mogą … Continue Reading →

© 2023 Fotografia. WP Castle Theme by Just Free Themes